Polskie Domy Drewniane SA.

Technologia

Technologia

Domy z drewna są ekonomiczne, trwałe i ekologiczne. Są zdecydowanie najlepszym wyborem dla osób, które chcą mieszkać w mieszkaniach wybudowanych z materiałów naturalnych, a tym samym zdrowych, dobrze wentylowanych, z optymalną wilgotnością powietrza i izolacją termiczną, zapewniającą chłód latem i ciepło zimą.  

Drewno to materiał, który może zostać wykorzystany do budowy w formie nieznacznie przetworzonej, co wraz ze zdolnością wiązania dwutlenku węgla pozycjonuje go wśród najlepszych rozwiązań ekologicznych. Jest surowcem naturalnym i odnawialnym, co przy racjonalnym gospodarowaniu jego zasobami, wpisuje się w działalność zgodną z zasadami poszanowania środowiska naturalnego i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Technologie budowy domów w technologii drewnianej

Budynki drewniane mogą być budowane w różnych konstrukcjach. Dzisiaj najbardziej popularną i opłacalną technologią do wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych są konstrukcje szkieletowe, prefabrykowane.  

Konstrukcja szkieletowa

Drewniane budownictwo szkieletowe polega na zbudowaniu drewnianego szkieletu pełniącego rolę konstrukcyjną. Przygotowywany jest on z drewna litego lub modyfikowanego. Prawidłowo przygotowany szkielet pozwala na zachowanie odpowiedniej sztywności konstrukcji, tak aby była ona w stanie przenosić obciążenia np. dachu czy kolejnej kondygnacji. Następnie, szkielet wypełniony zostaje materiałami paroizolacyjnymi, izolacyjną cieplną oraz wiatroizolacją.  Tak powstała ściana cechuje się wysoką ognioodpornością, dźwiękochłonnością i odpowiednią przewodnością cieplną, która wpływa m.in. energooszczędność budynku.

Budynki prefabrykowane

Dzisiejsze technologie drewniane, wykorzystywane w budownictwie są bardzo zaawansowane i umożliwiają, w zależności od rozmiarów i zastosowanej technologii (np. prefabrykaty, moduły) zbudowanie budynku w stanie surowym, nawet w ciągu kilku dni. Aby tak się stało, stosuje się prefabrykację. To znaczy, że przygotowywane w fabryce, gotowe elementy ścienne i stropowe, w formie pojedynczych paneli, wyposażonych w okna i drzwi, zewnętrzne są dowożone na plac budowy i tam składane.

Budownictwo modułowe jest to wyższy stopień prefabrykacji. Gotowe budynki lub ich części zwożone są na budowę, dzięki czemu czas budowy skracany jest do minimum.

 

Główne czynniki determinujące wybór technologii drewnianych

 

Energooszczędność – domy w konstrukcji szkieletu drewnianego posiadają doskonałą izolacyjność cieplną, uzyskaną niskim kosztem. Przekłada się to na niższe rachunki za energię.

Krótki czas budowy – budowa domu z uprzednio przygotowanych elementów prefabrykowanych może trwać tylko kilku dni.

Brak sezonowości – proces budowy domu drewnianego można realizować niezależnie od pory roku, także zimą.

Mały ciężar konstrukcji – dom można wybudować w trudnych warunkach gruntowych i hydrologicznych.

Niewielka grubość ścian zewnętrznych – pozwala zwiększyć powierzchnię użytkową budynku o około 10% w porównaniu do budynku murowanego, o tej samej powierzchni zabudowy.

Łatwość przebudowy i modernizacji – konstrukcja umożliwia łatwą i szybką przebudowę, rozbudowę czy modernizację budynku.

Zdrowy mikroklimat – drewno posiada zdolność do samoregulacji wilgotności powietrza wewnątrz domu, a tym samym stwarza wyjątkowy, przyjazny człowiekowi mikroklimat.

Trwałość i wytrzymałość konstrukcji – użyte do budowy drewno konstrukcyjne jest niezwykle wytrzymałe, a poddane odpowiedniej obróbce mechanicznej i chemicznej zyskuje dobrą odporność ogniową i długo opiera się procesom starzenia.

Izolacyjność akustyczna/cisza – przegrody zewnętrzne budynku wypełnione odpowiednim materiałem izolacyjnym posiadają doskonałą izolacyjność akustyczną.

Recykling – drewno z rozbiórki można przetworzyć na materiały drewnopochodne lub po małym oczyszczeniu (np. zeszlifowaniu powłok lakierniczych) użyć ponownie w całości.