Polskie Domy Drewniane SA.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach dla inwestycji w Łodzi

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach dla inwestycji w Łodzi

POLSKIE DOMY DREWNIANE Spółka Akcyjna (PDD S.A.) z siedzibą w Warszawie,Al. Jerozolimskie 181A (02-222 Warszawa), zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach: konstrukcyjna (w tym drogowa), sanitarna (wodno-kanalizacyjna oraz gazowa) oraz elektryczna (w tym nadzór nad wykonaniem teletechniki) przy budowie zespołu budynków mieszkalnych, wrazz budynkiem pełniącym funkcje usługowe, a także ze zjazdami, infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną, ciągami pieszo-jezdnymi, oraz wykonanie usług towarzyszących dotyczących Inwestycji zlokalizowanej w miejscowości Łódź – 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Na terenie inwestycji założono 14 miejsc postojowych przeznaczonych dla lokali mieszkalnych,w tym 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest zaangażowanie Inspektora Nadzoru z doświadczeniem przy nadzorze nad budową co najmniej dwóch Inwestycji mieszkalnych w technologii drewnianej szkieletowej/panelowej o łącznej wartości powyżej 500 000,00 zł. Wskazane jest, żeby oferent przesłał minimum 1 list referencyjny dla budynków mieszkalnych podobnego typu (konstrukcja drewniana szkieletowa/ panelowa).

Planowane rozpoczęcie prac: IV kwartał 2020 r.

Planowane zakończenie prac: IV kwartał 2021 r.

Zainteresowane firmy prosimy o przesłanie wymaganego listu referencyjnego na adres  biuro@pddsa.com.pl z tytułem w wiadomości "Nadzór Inwestorski Łódź", celem podpisania umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu umowy NDA PDD SA udostępni szczegółowe informacje dotyczące Inwestycji w Łodzi, niezbędne do złożenia oferty.

Ewentualne pytania w sprawach związanych z postępowaniem ofertowym prosimy kierować, drogą elektroniczną, do:

Tomasz Gunia  

e-mail: tomasz.gunia@pddsa.com.pl lub pod numerem telefonu: 887 459 916