Polskie Domy Drewniane SA.

Rozwój zrównoważony

Nasza Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CSR_PDD

Wykorzystujemy do budowy domów surowce naturalne, dlatego z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami. Mamy również świadomość konieczności redukcji przez branżę budowlaną emisji CO2 i wdrożenia rozwiązań oszczędzających wodę i energię.

Czy wiesz, że obecnie:

- Budynki przyczyniają się do zużycia około jednej trzeciej końcowej energii wytwarzanej na świecie

- przemysł wytwórczy wyrobów budowlanych zużywa dodatkowe 10% całkowitej energii końcowej.

- Sektor budowlany odpowiada za 30 - 40% całkowitej emisji gazów cieplarnianych.

- Branża budowlana wykorzystuje około 3 miliardów ton surowców każdego roku, co odpowiada za około 40 - 50% całkowitego zapotrzebowania na surowce.

Zieloną alternatywą są domy drewniane

Zwiększenie zużycia drewna w budownictwie może przyczynić się do zmniejszania zmian klimatycznych poprzez:​

- Magazynowanie CO2 w drewnie na wiele dziesiątków lat ​

- Zamianę „tradycyjnych materiałów” na materiały pochodzenia organicznego, o jeszcze lepszych właściwościach cieplnych

- Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez szybszy proces budowlany z wykorzystaniem lokalnych zasobów

Czy wiesz, że:

- Drewno to materiał, który może zostać wykorzystany do budowy w formie nieznacznie przetworzonej, co wraz ze zdolnością roślin do, pochłaniania dwutlenku węgla pozycjonuje go wśród najlepszych rozwiązań przyjaznych środowisku.

- Dobrze zaprojektowane budynki drewniane bez problemu mogą być obiektami energooszczędnymi, zapewniającymi niskie koszty utrzymania i wysoki komfort użytkowania. Są zdrowe dla mieszkańców.

- Domy wznoszone w technologiach drewnianych są trwałe i przyjazne środowisku, w całym cyklu życia budynku

- Drewno jest surowcem naturalnym i odnawialnym, co przy racjonalnym gospodarowaniu jego zasobami wpisuje się w działalność zgodną z zasadami poszanowania środowiska naturalnego.

Czynniki determinujące wybór technologii drewnianej

Budynki drewniane są zatem energooszczędne, zapewniają odpowiednią izolację termiczną (chłód latem, ciepło zimą) oraz optymalną wilgotność powietrza. Wykazują też mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Co najważniejsze dla przyszłych mieszkańców - budynki drewniane zapewniają zdrowy mikroklimat.

Technologia drewniana