Polskie Domy Drewniane SA.

Zakup gruntów

Zakup gruntów

Poszukujemy gruntów w całej Polsce pod zabudowę wielorodzinną i pod osiedla domów jednorodzinnych.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres: biuro@pddsa.com.pl