Polskie Domy Drewniane SA

Projekty B+R

Spółka Polskie Domy Drewniane S.A. realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0076/21
Tytuł projektu: Opracowanie technologii płyt konstrukcyjnych z klejonego krzyżowo drewna sosnowego z terenów Polski o podwyższonej klasie reakcji na ogień, na potrzeby wielokondygnacyjnego budownictwa drewnianego. 
Całkowita wartość projektu: 29 497 993,57 zł
Wysokość dofinansowania: 12 459 406,84 zł
Czas trwania: 01.09.2021 – 31.12.2023 

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania płyt konstrukcyjnych z drewna klejonego krzyżowo z wykorzystaniem drewna sosny zwyczajnej z terenów Polski – wdrożenie „Polskiego CLT”. Projekt będzie przeprowadzony w 3 etapach: badania przemysłowe, prace rozwojowe i przedwdrożeniowe. Zakończy się wprowadzeniem na rynek płyt ściennych i stropowych na potrzeby wielokondygnacyjnego budownictwa drewnianego. W Polsce nie produkuje się płyt CLT o zmniejszonej palności, a budynki drewniane ze względów prawno-ekonomicznych nie przekraczają wysokości 4 kondygnacji.

Poprzez opracowanie układu warstw drewna w płytach i dobór ich parametrów jakościowych zapewniona zostanie optymalna nośność konstrukcji i bezpieczeństwo pożarowe. Różnicą „Polskiego CLT” w stosunku do płyt produkowanych zagranicą jest wykorzystanie drewna sosnowego które, cechuje wyższa wytrzymałość niż drewna świerkowego oraz zmniejszenie palności wyrobu na etapie prefabrykacji.

Nowy materiał konstrukcyjny umożliwi budowanie budynków o wysokich standardach technicznych, użytkowych i ekologicznych przy zachowaniu korzystnego stosunku jakości do ceny – zdolnych do konkurowania z technologią tradycyjną i żelbetową. Efekty projektu przyczynią się do aktualizacji polskich przepisów przeciwpożarowych, zmian rynku budynków drewnianych zgodnie z kierunkami światowego rozwoju oraz do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa.

 

logotypy NCBR