Polskie Domy Drewniane SA

Organ Zarządzający

Spółka powołana została przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściciel 99,58% akcji Spółki) oraz Banku Ochrony Środowiska (właściciel 0,42% akcji Spółki).

 

Na czele Spółki stoi Zarząd, jako organ wykonawczy Akcjonariuszy, powołany do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz. 

 

Organem, który zajmuje się sprawowaniem kontroli nad Zarządem Spółki jest Rada Nadzorcza.

 

 

Członkowie Rady Nadzorczej

 

 

hh
Członkowie Zarządu Spółki

 

hhh