Polskie Domy Drewniane SA.

O firmie

Kim jesteśmy?

 

PDD - kim jesteśmy
Polskie Domy Drewniane

Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD) jest firmą deweloperską budującą budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe wykonane w technologiach drewnianych z wykorzystaniem krajowego potencjału przemysłu drzewnego i budowlanego oraz bazy surowcowej.

Naszą podstawową działalnością jest budowanie budynków wielorodzinnych i osiedli domów jednorodzinnych przeznaczonych na sprzedaż na rynku komercyjnym oraz w systemie preferencyjnym, zgodnie z zasadami programu Mieszkanie+. Ponadto, będziemy budować mieszkania pod wynajem i wynajem z opcją dojścia do własności.

Polskie Domy Drewniane

Cele i założenia

Przyjęliśmy założenie, że budynki budowane przez PDD będą spełniać wysokie standardy związane z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego, uwzględniające:

  • Wysoki stopień wykorzystania surowców naturalnych
  • Bardzo niskie zapotrzebowanie na energię pierwotną niezbędną do utrzymania budynku
  • Komplementarne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • Optymalizację i standaryzację procesów związanych z budową i utrzymaniem nowopowstających budynków
Skontaktuj się z nami

Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD) jest firmą deweloperską budującą energooszczędne budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe, wykonywane w technologiach drewnianych z wykorzystaniem krajowego potencjału przemysłu drzewnego i budowlanego.

Nadrzędnym celem Spółki jest budowa mieszkań trwałych, zdrowych, ekologicznych i energooszczędnych, a tym samych tanich w utrzymaniu.

Misją spółki jest natomiast zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych Polaków oraz współtworzenie i rozwijanie polskiego przemysłu drzewnego i budowlanego. 

Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów z obszaru budownictwa, technologii drewna i zarządzania nieruchomościami.

Spółka powołana została przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściciel 99% akcji Spółki) oraz Banku Ochrony Środowiska (właściciel 1% akcji Spółki). Swoją działalność rozpoczęła 4 września 2019 roku.

Technologie budowy domów w technologii drewnianej

Budynki drewniane mogą być budowane w różnych konstrukcjach. Dzisiaj najbardziej popularną i opłacalną technologią do wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych są konstrukcje szkieletowe, prefabrykowane.  

Konstrukcja szkieletowa

Drewniane budownictwo szkieletowe polega na zbudowaniu drewnianego szkieletu pełniącego rolę konstrukcyjną. Przygotowywany jest on z drewna litego lub modyfikowanego. Prawidłowo przygotowany szkielet pozwala na zachowanie odpowiedniej sztywności konstrukcji, tak aby była ona w stanie przenosić obciążenia np. dachu czy kolejnej kondygnacji. Następnie, szkielet wypełniony zostaje materiałami paroizolacyjnymi, izolacyjną cieplną oraz wiatroizolacją.  Tak powstała ściana cechuje się wysoką ognioodpornością, dźwiękochłonnością i odpowiednią przewodnością cieplną, która wpływa m.in. energooszczędność budynku.

Budynki prefabrykowane

Dzisiejsze technologie drewniane, wykorzystywane w budownictwie są bardzo zaawansowane i umożliwiają, w zależności od rozmiarów i zastosowanej technologii (np. prefabrykaty, moduły) zbudowanie budynku w stanie surowym, nawet w ciągu kilku dni. Aby tak się stało, stosuje się prefabrykację. To znaczy, że przygotowywane w fabryce, gotowe elementy ścienne i stropowe, w formie pojedynczych paneli, wyposażonych w okna i drzwi, zewnętrzne są dowożone na plac budowy i tam składane.

Budownictwo modułowe jest to wyższy stopień prefabrykacji. Gotowe budynki lub ich części zwożone są na budowę, dzięki czemu czas budowy skracany jest do minimum.