Polskie Domy Drewniane SA.

Misja i wizja

Nasza Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CSR_PDD

Wykorzystujemy do budowy domów surowce naturalne, dlatego z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami. Mamy również świadomość konieczności redukcji przez branżę budowlaną emisji CO2 i wdrożenia rozwiązań oszczędzających wodę i energię.

Czy wiesz, że obecnie:

- budynki przyczyniają się do zużycia około jednej trzeciej końcowej energii wytwarzanej na świecie,

- przemysł wytwórczy wyrobów budowlanych zużywa dodatkowe 10% całkowitej energii końcowej,

- sektor budowlany odpowiada za 30 - 40% całkowitej emisji gazów cieplarnianych,

- branża budowlana wykorzystuje około 3 miliardów ton surowców każdego roku, co odpowiada za około 40 - 50% całkowitego zapotrzebowania na surowce.

Zieloną alternatywą są domy drewniane

Zwiększenie zużycia drewna w budownictwie może przyczynić się do zmniejszania zmian klimatycznych poprzez:​

- magazynowanie CO2 w drewnie na wiele dziesiątków lat,

- zamianę „tradycyjnych materiałów” na materiały pochodzenia organicznego, o jeszcze lepszych właściwościach cieplnych,

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez szybszy proces budowlany z wykorzystaniem lokalnych zasobów,

Czy wiesz, że:

- drewno to materiał, który może zostać wykorzystany do budowy w formie nieznacznie przetworzonej, co wraz ze zdolnością roślin do, pochłaniania dwutlenku węgla pozycjonuje go wśród najlepszych rozwiązań przyjaznych środowisku,

- dobrze zaprojektowane budynki drewniane bez problemu mogą być obiektami energooszczędnymi, zapewniającymi niskie koszty utrzymania i wysoki komfort użytkowania. Są zdrowe dla mieszkańców,

- domy wznoszone z wykorzystaniem drewna są trwałe i przyjazne środowisku w całym cyklu życia budynku,

- drewno jest surowcem naturalnym i odnawialnym, co przy racjonalnym gospodarowaniu jego zasobami wpisuje się w działalność zgodną z zasadami poszanowania środowiska naturalnego.