Polskie Domy Drewniane SA.

PDD ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY GENERALNYCH WYKONAWCÓW

PDD ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY GENERALNYCH WYKONAWCÓW

Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD SA) rozpoczyna proces postępowań ofertowych na wybór Generalnego Wykonawcy dwóch osiedli mieszkaniowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Każda z inwestycji zakłada maksymalnie 11 budynków o powierzchni 120-240 m2 z sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz terenami zewnętrznymi.

 

Poszukujemy firm mających moce produkcyjne i zasoby personalne do przeprowadzenia tego rodzaju inwestycji w ciągu 12 miesięcy (od uzyskania PB do oddania lokali w standardzie deweloperskim).

 

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@pddsa.com.pl.