Polskie Domy Drewniane SA

O firmie

Kim jesteśmy?

 

PDD - kim jesteśmy
Polskie Domy Drewniane
Spółka powołana została przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściciel 99,58% akcji Spółki) oraz Banku Ochrony Środowiska (właściciel 0,42% akcji Spółki). 
Swoją działalność rozpoczęła 4 września 2019 roku.

 

Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD) jest firmą deweloperską budującą budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe wykonane w technologiach drewnianych z wykorzystaniem krajowego potencjału przemysłu drzewnego i budowlanego oraz bazy surowcowej.

Naszą podstawową działalnością jest budowanie budynków wielorodzinnych i osiedli domów jednorodzinnych przeznaczonych na sprzedaż na rynku komercyjnym oraz w systemie preferencyjnym. Ponadto, budujemy mieszkania pod wynajem i wynajem z opcją dojścia do własności.

Polskie Domy Drewniane

Cele i założenia

Przyjęliśmy założenie, że budynki budowane przez PDD będą spełniać wysokie standardy związane z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego, uwzględniające:

  • Wysoki stopień wykorzystania surowców naturalnych
  • Bardzo niskie zapotrzebowanie na energię pierwotną niezbędną do utrzymania budynku
  • Komplementarne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • Optymalizację i standaryzację procesów związanych z budową i utrzymaniem nowopowstających budynków
Skontaktuj się z nami

Dlaczego my

Projektujemy i realizujemy nowoczesne energooszczędne obiekty budowlane. Gwarantujemy wysoką jakość rozwiązań architektonicznych pod względem użytkowym i estetycznym. Sprawdź, co oferujemy:

Spółka Polskie Domy Drewniane SA („PDD”) jest podmiotem deweloperskim budującym energooszczędne budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe, wykonywane w technologiach drewnianych. Spółka realizuje inwestycje  wykorzystując krajowy potencjał przemysłu drzewnego i budowlanego, przy zachowaniu najwyższych standardów odpowiedzialności.
Nadrzędnym celem Spółki jest budowa mieszkań trwałych, zdrowych, ekologicznych i energooszczędnych, a tym samym tanich w utrzymaniu.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Polaków oraz współtworzenie i rozwijanie polskiego przemysłu drzewnego i budowlanego. 

Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów z obszarów: budownictwa, technologii drewna i zarządzania nieruchomościami.

Budowa domów w technologii drewnianej
Budynki drewniane mogą być budowane w różnych konstrukcjach.  Obecnie, najbardziej popularną i opłacalną technologią do wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych są konstrukcje szkieletowe, prefabrykowane.  

Konstrukcja szkieletowa
Drewniane budownictwo szkieletowe polega na zbudowaniu drewnianego szkieletu pełniącego rolę konstrukcyjną. Przygotowywany jest  z drewna litego lub modyfikowanego. Prawidłowo przygotowany szkielet pozwala na zachowanie odpowiedniej sztywności konstrukcji, tak aby była  w stanie przenosić obciążenia np. dachu czy kolejnej kondygnacji. Następnie, szkielet zostaje wypełniony materiałami paroizolacyjnymi, izolacyjną cieplną oraz wiatroizolacją. Tak powstała ściana cechuje się: wysoką ognioodpornością, dźwiękochłonnością i odpowiednią przewodnością cieplną, która efektywnie wpływa m.in. na energooszczędność budynku.

Budynki prefabrykowane
Współczesne technologie drewniane, wykorzystywane w budownictwie, są bardzo zaawansowane i umożliwiają, w zależności od rozmiarów i zastosowanej technologii (np. prefabrykaty, moduły), zbudowanie budynku w stanie surowym, nawet w ciągu kilku dni. W tym celu stosuje się prefabrykację. Przygotowywane w fabryce, gotowe elementy ścienne i stropowe, w formie pojedynczych paneli, wyposażonych w okna i drzwi zewnętrzne dowożone są na plac budowy i tam składane.

Budownictwo modułowe jest  wyższym stopniem prefabrykacji. Gotowe budynki lub ich części zwożone są na budowę, dzięki czemu czas budowy skracany jest do minimum.