Polskie Domy Drewniane SA.

Mieszkania

W chwili obecnej PDD jest na etapie zakupu gruntów.

Poszukujemy działek pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną (na minimum 8 lokali). Do naboru zapraszamy wszystkie podmioty posiadające grunty na sprzedaż o wartości do 1 mln zł (do jednego miliona złotych).
Preferujemy działki objęte planem zagospodarowania przestrzennego, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej i infrastruktury technicznej. Przyjmujemy również działki wymagające odrolnienia.

Wszystkich zainteresowanych sprzedażą zapraszamy do przesłania oferty.

Oferta powinna zawierać:

 • Dane kontaktowe sprzedającego: Imię i Nazwisko/nazwa firmy (właściciela działki),  adres email, nr telefonu kontaktowego
 • Adres działki lub numer ewidencyjnej działki i obręb
 • Ofertę cenową (mile widziana wycena i operat szacunkowy)
 • Wypis  i wyrys z rejestru gruntów dotyczący sprzedawanej działki
 • Numer księgi wieczystej oferowanej nieruchomości.

Mile widziane

 • Odpis księgi wieczystej, rozdział 3
 • Działki z przygotowaną koncepcją architektoniczną i pozwoleniem na budowę

Wszystkie zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją prosimy przesyłać:

 1. mailowo na adres grunty@pddsa.com.pl  lub
 2. pocztą na adres: Polskie Domy Drewniane SA, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

Klauzula informacyjna:

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa), swoich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, i dokumentów podanych w niniejszym zapytaniu, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez adres email i adres pocztowy oraz prowadzenia korespondencji w tej sprawie.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia, dokumenty odrzuconych działek zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Pierwsza inwestycja rozpocznie się wiosną 2020.

O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Do podstawowej oferty PDD należą:

 • Mieszkania na sprzedaż w budynkach wielorodzinnych
 • Osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
 • Mieszkania na sprzedaż w systemie preferencyjnym (w budynkach wielorodzinnych)
 • Mieszkania pod wynajem ​ (w budynkach wielorodzinnych)
 • Mieszkania pod wynajem z opcją dojścia do własności​ (w budynkach wielorodzinnych)