Polskie Domy Drewniane SA

Klasa GL28c

Klasa GL28c

DREWNO KLEJONE WARSTWOWO  BSH - Klasa GL28c

Elementy z drewna klejonego warstwowo są prefabrykowane zgodnie z normą PN-EN 14080:2013. 

Zróżnicowana geometria i wymiary: możliwość gięcia elementów, maksymalne wymiary to 30 cm szerokości, 2,5 m wysokości i 40 m długości.

Oznaczenia materiału
  •  GL – Glued Laminated Timber – drewno klejone warstwowo
  •  Liczba (np. 24) – oznacza dopuszczalną odporność na zginanie w N/mm2
  • c – (combied) – mieszany – oznacza, że lamele zewnętrzne wykonane są z drewna o wysokich parametrach wytrzymałościowych, natomiast lamele wewnętrzne, wykonane są z drewna o niższych parametrach
  • h – (homogenes) – jednolity – oznacza, że wszystkie lamele (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) wykonane są z drewna o najwyższych parametrach
  • W przypadku braku oznaczenia „c” lub „h” przyjmuje się, że drewno jest „c”.
Oprócz jakości konstrukcyjnej możemy mówić również o jakości wizualnej. Tu wyróżniamy klasy:
  • Nsi – przemysłowa, standardowa klasa wizualna. Ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie znaczenie parametrów konstrukcyjnych jest wyższe, niż parametrów estetycznych. Dopuszczalne są m.in. mocno zrośnięte, wypadające i luźne sęki, ślady po owadach, zabrudzenia, żywica, przebarwienia.
  • Si – widoczna, podwyższona klasa wizualna do zastosowań dekoracyjnych. Dopuszcza się m.in. mocno zrośnięte sęki, dziury po owadach, natomiast uszkodzone sęki są szpachlowane.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa), moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, podanych w niniejszym zapytaniu, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez formularz kontaktowy oraz prowadzenia korespondencji w tej sprawie. Niniejszą zgodę można odwołać w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa), moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, podanych w niniejszym zapytaniu, w celu marketingu produktów lub usług spółki Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, w tym w celu otrzymywania informacji marketingowych w formie Newslettera. Niniejszą zgodę można odwołać w każdym czasie.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od spółki Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna (adres. Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa), informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., w tym za pośrednictwem wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail, dotyczących nowych produktów, usług, promocji produktów spółki Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna. Niniejszą zgodę można odwołać w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na używanie przez Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna (adres: Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów lub usług spółki Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna. Niniejszą zgodę można odwołać w każdym czasie.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801568, posiadająca NIP 7010913177 oraz REGON 382778918. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach: 1) kontaktowych, 2) wysyłania informacji marketingowych w odniesieniu do własnych produktów i usług Administratora, w tym w celu wysyłki Newslettera, 3) w przypadku skorzystania usług Administratora - w celach związanych z realizacją zawartej umowy, marketingu własnych produktów i usług, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach podatkowych i rachunkowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych, wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji na temat podstaw i celów przetwarzania danych oraz przysługujących Panu/Pani praw znajduje się w Klauzuli informacyjnej.